Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Советское славяноведение. Литература о зарубежных славянских странах на русском языке. 1918-1960.

Калоева И. А. - М., АН СССР, 1963. 402 с. - С.129-132. Библиография по болгарскому языку; с. 328-329. Библиография по сербохорватскому языку; с. 329. Библиография по словенскому языку; с. 329-330. Библиография по македонскому языку.
2

Polska, Słowiaństwo, Panslawizm

- Gwiazdka cieszyń 1878, s. 279, 287, 295, 313, 321, 329
3

Z piśmiennictwa bułgarskiego

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1896, str. 318, 329
4

Rosya sfederowana

Chwalewik Edward - Świat słowiański 1908, I, 329-37
5

Галичкитѣ овчари

Мирчевъ, Д. - Периодическо Списание на Българското книжовно дружество въ София. Урежда се отъ Дѣловодителя на дружество. София. 1900. LXI 5, 329-342.
6

Machar Jan Svatopluk. np. A. Nowaczyński

- Prawda 1907, s. 329
7

Kobietaczeska z XVII w.

- Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1890, s. 329
8

Kronika czeska

Krczek Fr. dr. - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1893, s. 329-330, 354, 384-6, 408-9
9

Pierwsza podróż Rosyan około świata

- Dziennik wileński. Wilno. 1815, II, 41, 228, 329, 455, 596; 1816, I, 26
10

Wyższa szkoła dla dziewcząt w Pradze czeskiej

Unicka M. - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1876, s. 329, 338