Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10291 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Beniowski według moskiewskich i angielskich źródeł

- Dzien. lit. 1865, s. 449, 457, 465
2

Panslawizm (według Łamanskiego)

- Prawda 1884, s. 436, 449
3

Prądy antysłowiańskie

- Dziennik poznański 1907, I, nr. 105
4

O Włodzimierzu Sołowiewie

Włodzimier z Spasowicz - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1900 II. nr. 33, s. 449
5

Pojedynek, p. Józef Maciejowski, z przedmową Zdzisł. Dębickiego

Kuprin A. - Warszawa 1906, 8, s. 129 + 131 - Bibl. dzieł wybór. nr. 449.
6

Campanula alba, p. Czesław

Sołowjew Włodzimierz - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1900, II, nr. 33, s. 449
7

Helena

Turgieniew Iwan - Tyg. wielkop. 1873, s. 423, 437, 449, 462. 474, 483, 496, 508, 521, 532, 543, 558, 570, 581, 591, 605, 617; 1874, s. 5, 12, 19, 26, 36, 44, 54
8

Kronika rosyjska

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1881, s. 91, 129, 211, 222, 258, 296, 331, 449, 464, 510, 548
9

Trójjedyne królestwo. (O sytuacyi politycznej w Chor.)

Stefański Zyg. - Świat słowiański 1905. II. 449-56
10

Dymitr, carewicz w Polsce

Turkawski Marceli - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1882, I, 15, 90, 164, 207, 335, 449, 493, II, 182, 253. 296