Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 9306 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

české Podkrkonoší

Zásadský, I. - Naše Doba, revue pro vědu, umění a život sociální. Praha 1900. VII 4, 5 251-259; 336-344.
2

Z národných piesní

Polerecká, E. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 7, 344-346.
3

Rimska mjesta polmotskom polju. (Sa 37 slika u tekstu).

Patsch, K. - Glasnik Zemáljskog Muzeja и Bosni і Hercegovini. Гласник Земаљског Музеја у Босни п Херцеговини. Сарајево. 1900 XII 2, 295-344.
4

Les races, les religions, la nationalité en Bosnie - Herzégovine

Leroy-Beaulieu, Anatole - Revue Générale des Sciences. 1900, VI, 344-368.
5

Listy Dyonizyi Poniatowskiej do Bohdana i Józefa Zaleskich II

- Kraków 1900. - Рец. S. Zdziarski. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 477-481; N.: Przegląd Polski. Kraków 1900. № 11 ~ 344-348; M.: Przegląd powszechny. Kraków 1900. III, 421-425.
6

Iohannes a Lasco und der Sacramentstreit

Kruske, Richard - Breslau 1899. - Рец. H. Kleinwächter. Zeitschrift für die Provinz Posen 1899 XIV 1-2, 342-344.
7

Klasztory Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Wilno,

- Kraków 1900. - Рец. M.: Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV, 428-431; N.: Przegląd Polski. Kraków 1900. № 11 ~ 340-344.
8

Bonneau, ostatni Konsul generalny Rzeczy-pospolitej Francuzkiej za Stanisława Augusta (1759-1805).

Kraushar, A. - Lwów 1900. - Рец. Г. Воробьевъ. Историческій Вѣстникъ, историко-литературный журналъ. Изд. А. С. Суворинъ. Ред. С. Н. Шубинскій. Ежемѣсячно. С.-Петербургъ. 1900. XXI. № 10 ~ 344-345; S. Schnür-Pepłowski. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 519-520.
9

Chłopi dziedzice we wsiach na prawie polskiem do końca XIII w.

Szelągowski, A. - Lwów 1899, 63. - Рец. W. Semkowicz. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 101-109; H. L.: Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV, 344-345; K. Kadlec. Věstník Slovanských Starožitností. Praha 1900. II, 74-75; Rembowski. Słowo. Dziennik informacyjno-polityczny. Red. M. Godlewski, wyd. L. Wrotnowski. Warszawa 1900. № 32; Gaseta Sądowa. Red. Wt. Andrychiewicz. Warszawa. 1900. № 8.
10

(Zorian Dołęga Chodakowski). O słowiańszczyźnie przed chrześciaństwem

Czarnocki Adam - Ćwicz. nauk. Oddział liter. 1818, II. 3-32