Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Rosya

- Trzeci Maj 1845, s. 103, 115, 126, 163, 167
2

Czesi i Polacy

- Dziennik poznański 1880, nr. 103
3

Sad na štornach a Keŕčkach

Radyserb-Wjela, J. - Časopis Macicy serbskeje. Budyšin 1900. LIII, 103-105.
4

Piśmiennictwo ruskie

Myron - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1886, s. 19, 103
5

Dodawki к statisticy a etnografiji lužiskich Serbów II

Muka, E. - Časopis Macicy serbskeje. Budyšin 1900. LIII, 80-103.
6

Aus dem Süden der Monarchie

Sticotti, P. - Jahresberichte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien. II 2 1899, 103-106.
7

Przejście Bałkanów

- Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1878, I, 103
8

Trzy przypowieści

Tołstoj Lew - Nowa Reforma. Kraków 1895, nr. 103
9

Listy Pagodina

- Dzien. lit. 1861, s. 80, 95, 103, 110, 119, 127, 134, 142
10

Korespondencya z Warszawy (w sprawie kościoła unickiego)

- Słów. 1869, II, 103