Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13994 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Bitva u Lipan

Kuffner, H. - Časopis Musea Království Českého. Praha 1900. LXXIV 4, 289-315.
2

Ruina zamku Waldstein

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1837, II, 315
3

Z życia ukraińskiego

Wasilewski L. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1906, s. 182. 243, 315
4

Lud i szlachta na Rusi zabużnej

- Dziennik literacki. Lwów 1863, s. 335, 315, 351, 359
5

Wójcicki K. W. O Kronice ruskiej

- Kwart, nauk. 1836, III, 315-29
6

Serce niewieście, p. Jadwiga Z.

Pravda Franc. - Kronika rodzinna 1876, s. 315
7

Przełom wśród socyalistów rosyjskich

Gorecki - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1908, s. 315
8

Chodowie. Obraz historyczny, przeł. Marya Wysłouchowa

Jirasek Alojzy - Warszawa 1902, s. 315, kop. 80
9

Rysunki z piasku przed chatą

Janowski, A. - Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV, 314-315.
10

Notatki z podróży do Czarnogóry

Czermiński Marcin - Biesiada literacka 1896, II, 315, 334, 358, 367, 387, 407