Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2013CZ075263
Author(s)Lipowski, Jaroslav
Title

Semikomunikace mezi uživateli západoslovanských jazyků

PublishedDialog kultur 7 : Materiály mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 22.-23. ledna 2013, Hradec Králové, Garamon ; 2013, s. 11-19.
Languagecze
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Čeština ve společnosti a praxi
Classification (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Czech in society and practice
Subjectsčeština; slovenština; interference; semikomunikace; bariéry komunikační; jazyky příbuzné; slova zrádná; teorie; bilingvismus
Subjects (DE)Tschechisch; Slowakisch; Interferenz; Zweisprachigkeit (Bilingualismus)
NoteTeorie vícejazyčné komunikace; semikomunikace na příkladu češtiny a slovenštiny jako příbuzných jazyků; příklady komunikačních bariér.
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/75263
PURLCitation link