Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2014CZ072838
Author(s)Lipowski, Jaroslav
Title

O granicach dwukodowej komunikacji językowej

PublishedStudia Slavica (Opole), 18, č. 2, 2014, s. 175-184
Languagepol
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Classification (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Subjectsčeština; polština; interference; semikomunikace; bariéry komunikační; jazyky příbuzné; slova zrádná
Subjects (DE)Tschechisch; Polnisch; Interferenz
NoteTeorie semikomunikace na příkladu češtiny a polštiny jako příbuzných jazyků, příklady komunikačních bariér.
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/72838
PURLCitation link