Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2008CZ056786
Author(s)Nábělková, Mira; Sloboda, Marián
Title

Česko-slovenská komunikácia: semikomunikácia, bivalentosť a reflexia vzájomnej zrozumitelnosti slovenčiny a češtiny

PublishedSlovenčina v menšinovom prostredí : Štúdie z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 17.-18. októbra 2007, Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku ; 2008, s. 156-165
Languageslo
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Classification (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Subjectsčeština; slovenština; kontakty jazykové; semikomunikace; jazyky příbuzné; bilingvismus
Subjects (DE)Tschechisch; Slowakisch; Sprachkontakt; Zweisprachigkeit (Bilingualismus)
NotePodle PřednLŠSS 52, 2009, s. 29
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56786
PURLCitation link