Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2003CZ027804
Author(s)Nekvapil, Jiří
Title

O vztahu malých a velkých slovanských jazyků

PublishedLětopis, 50, č. 1, 2003, s. 113-127
Languagecze
Classification (CZ)Sociolingvistika
Varia
Classification (EN)Sociolinguistics
Varia
Subjectsmanagement jazykový; semikomunikace; sociolingvistika; identita jazyková; elity; lingvoekologie; situace jazyková; politika jazyková; metodologie
Subjects (DE)Soziolinguistik; Sprachsituation; Sprachpolitik; Methodologie
NoteVychází z analýzy dvojic spisovných slovan. jazyků: slovinštiny - srbocharvátštiny, běloruštiny - ruštiny, dolní lužické srbštiny - horní lužické srbštiny a češtiny - slovenštiny; příspěvek k ověření a rozvíjení teorie jazykového managementu; metodologické aspekty
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/27804
PURLCitation link