Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001104
Author(s)Horecký, Ján
Title

Slovensko-česká diglosná komunikácia

PublishedSociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny, Bratislava, Veda ; 1995, s. 183-187
Languageslo
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Classification (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Subjectsjazyky příbuzné; kontakty jazykové; komunikace; přepínání kódů; diglosie; čeština; slovenština; sociolingvistika; semikomunikace; bilingvismus
Subjects (DE)Sprachkontakt; Kommunikation; Tschechisch; Slowakisch; Soziolinguistik; Zweisprachigkeit (Bilingualismus)
NotePřepínání kódů mezi blízce příbuznými jazyky, semikomunikace. Příklady střídání čes. a slov. replik v dialogu (z tisku)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1104
PURLCitation link