Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Shakespeare, William provides 37 hits
1

European Shakespeares. Translating Shakespeare in the Romantic Age

Delabastita, Dirk; D'Hulst, Lieven 1993
2

Slovník citátů z Díla Williama Shakespeara

Vybr. a uspoř. Hilský, Martin Praha 2012
3

Translations of Shakespeare's sonnets into Czech and Spanish

Uličný, Miloslav, in: Tradition versus Modernity : From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century, Praha, FF UK ; 2008, s. 137-147
4

And painting time toiled after him in vain

Watson, Roger, in: Cizí jazyky, 44, č. 2, 2000-01, s. 42-43
5

Shakespearovy metafory a jejich přenos do češtiny

Rubáš, Stanislav, in: Český překlad [1]: 1945-2003 [ČPř 1] : Sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003, Praha, UK ; [2004], s. 127-139
6

"Small is beautiful?"Shakespeares's sonnets as a linguistic corpus

Chapman, Richard, in: Litteraria Pragensia, 24, č. 47, 2014, s. 84-96
7

Czeching out Shakespeare

Josek, Jiří, in: Cultural Learning: Language Learning : Selected Papers from the Second British Studies Conference, Prague 18-20 October 1996, Praha, FF UK ; 1997, s. 111-118
8

Extra-logical factors in argumentation

Daneš, František, in: Rhetoric and Argumentation : Proceedings of the International Conference Lugano, April 22-23, 1997. USI, Facoltà di Scienze della comunicazione, Tübingen, Niemeyer ; 1999, s. 3-12
9

Michal Bosý a jeho primát v československých prekladoch Williama Shakespeara

Vilikovský, Ján, in: Tlumočení - překlad, 11, č. 50, 2000, s. 6-9 [1288-1291]
10

Co komu Shakespeare udělal? ptá se nad současným zacházením s klasikovými texty anglista a shakespearolog Břetislav Hodek

Slomek, Jaromír Hodek, Břetislav, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 26.4.2001