Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for lingvistika provides 5509 hits
51

From Whitney to Chomsky. Essays in the History of American Linguistics

Joseph, John E. Amsterdam 2002
52

Fascinated by Languages

Nida, Eugene A. Amsterdam 2003
53

Universality in Lanugage beyond Grammar: Selected Writings 1990-2007

Seiler, Hansjakob Ed. by Stolz, Thomas Bochum 2008
54

Documentos de trabajo de lingüística teórica y general. Nr. 20 (extraordinario)

Herváys, Lorenzo Madrid 2011
55

Poznámky k interdisciplinaritě jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: K princípom marxistickej jazykovedy : Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21.-23. novembra 1983), Bratislava, Jazykoved. ústav Ľ. Štúra SAV ; 1985, s. 250-258
56

Některé mechanismy a možnosti interdisciplinarity jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 23, č. 3-4, 1986, s. 81-84
57

Některé mechanismy a možnosti interdisciplinarity jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: Linguistica 16 : Teoretické otázky jazykovědy, Praha, ÚJČ ČSAV ; 1986, s. 129-159
58

[ Rec.: Klein, J. T., Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice, Detroit 1990.]

Nekvapil, Jiří, in: Sociologický časopis, 27, č. 6, 1991, s. 801-804
59

Kritische Überlegungen zur Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970

Nekvapil, Jiří; Holšánová, Jana, in: Linguistica Pragensia, 34, č. 1, 1991, s. 27-39
60

Jak to bylo před 10 lety. Listopad a prosinec 1989

Rusínová, Zdenka, in: Universitas, 33, č. 1, 2000, s. 25-31