Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for lingvistika provides 5509 hits
91

Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s.

Ed. by Hajičová, Eva Amsterdam 1996
92

Kurs obecné lingvistiky

Saussure, Ferdinand de Editor Bally, Charles Praha 1989
93

Cesty moderní jazykovědy. Jazykověda a automatizace

Naps. Daneš, František Praha 1964
94

Structural properties of information packaging in German and in universal grammar

Abraham, Werner, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 125-156
95

Počítačová lexikografie a čeština (počítačový fond češtiny)

Čermák, František; Králík, Jan; Pala, Karel, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 1, 1992, s. 41-48
96

K české genderové lingvistice

Valdrová, Jana, in: Naše řeč, 80, č. 2, 1997, s. 87-91
97

Prospects of text linguistics

Hřebíček, Luděk; Altmann, Gabriel, in: Quantitative Text Analysis, Trier, WVT Wissenschaftlicher Verl. ; 1993, s. 1-28
98

Fractals in language

Hřebíček, Luděk, in: Journal of Quantitative Linguistics, 1, 1994, s. 82-86
99Jelínek, Tomáš; Petkevič, Vladimír; Rosen, Alexandr; Skoumalová, Hana; Vítovec, Přemysl; Znamenáček, Jiří, in: Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2013), Tübingen, University of Tübingen 2014, s. 218-229
100

Two complexity measures characterizing the Chomsky hierarchy

Plátek, Martin, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 57, 1992, s. 5-14