Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for lingvistika provides 5509 hits
31

Center and periphery of language system

Qian, Jun, in: Fujian Foreign Languages, č. 4, 1996
32

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV - ohnisko jazykovedného výskumu na Slovensku

Ondrejovič, Slavomír, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 3-4, 2004, s. 113-120
33

Ze zprávy o činnosti Ústavu pro jazyk český ČSAV v r. 1978

Knappová, Miloslava, in: Naše řeč, 62, č. 3, 1979, s. 143-147
34

[ Teze diskusního příspěvku]

Daneš, František, in: Zeichen und System der Sprache. 2. Bd : Veröffentlichung des 1. internationalen Symposions "Zeichen und System der Sprache"vom 28. 9. bis 2. 10. 1959 in Erfurt, Berlin, Akademie-Verlag ; 1962, s. 62-63
35

Znovu k problematice označování a vyjadřování

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 28, 1967, s. 306-310
36

Dimensionen in Varietätenraum

Daneš, František, in: Varietäten - Theorie und Empirie, Frankfurt a. Main, Lang ; 2005, s. 39-50
37

Poznámky k interdisciplinaritě jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: K princípom marxistickej jazykovedy : Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21.-23. novembra 1983), Bratislava, Jazykoved. ústav Ľ. Štúra SAV ; 1985, s. 250-258
38

Některé mechanismy a možnosti interdisciplinarity jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 23, č. 3-4, 1986, s. 81-84
39

Některé mechanismy a možnosti interdisciplinarity jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: Linguistica 16 : Teoretické otázky jazykovědy, Praha, ÚJČ ČSAV ; 1986, s. 129-159
40

[ Rec.: Klein, J. T., Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice, Detroit 1990.]

Nekvapil, Jiří, in: Sociologický časopis, 27, č. 6, 1991, s. 801-804