Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for lingvistika provides 5509 hits
1

Synchronní a diachronní přístup k jazyku

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 22-24
2

Phase transition in texts

Hřebíček, Luděk, in: Zeitschrift für empirische Textforschung, č. 2, 1995, s. 52-58
3

Principle of emergence in text and linguistics

Hřebíček, Luděk, in: Journal of Quantitative Linguistics, 6, č. 1, 1999, s. 41-45
4

Travaux de linguistique 29. Louvain-la-Neuve, Duculot 1994

Kadlec, Jaromír, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 41-42
5

Text laws

Hřebíček, Luděk, in: Quantitative Linguistik, Berlin, de Gruyter ; 2004, s. 348-361
6

Linguistics, corpora and information

Čermák, František, in: PALC'99 : Practical Applications in Language Corpora, Frankfurt a. Main, Lang ; 2000, s. 193-201
7

Jazykověda budoucnosti. Matematické stroje a jejich další použití

Daneš, František; Doležel, Lubomír; Štindlová, Jitka; Hůrková, Jiřina, in: Rudé právo, 1961, 19.3.1961
8

Some of current problems of corpus and computational linguistics, of fifteen commandments and general truths

Čermák, František, in: Proceedings of the 3rd Baltic Conference on Human Language Technologies HLT 2007, Vilnius, Lietuviu kalbos institutas 2008, s. 61-69
9

Some aspects of the power law

Hřebíček, Luděk, in: Glottometrics (Lüdenscheid), č. 6, 2002, s. 1-8
10

Research activities at the Department of General Linguistics of the Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc, Czech Republic

Benešová, Martina; Faltýnek, Dan, in: Glottometrics (Lüdenscheid), 25, 2013, s. 94-96