Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1985CZ060199
Author(s)Nekvapil, Jiří
Title

Poznámky k interdisciplinaritě jazykovědy

PublishedK princípom marxistickej jazykovedy : Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21.-23. novembra 1983), Bratislava, Jazykoved. ústav Ľ. Štúra SAV ; 1985, s. 250-258
Languagecze
Classification (CZ)Souhrnné práce
Classification (EN)General works
Subjectslingvistika
Subjects (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik)
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/60199
PURLCitation link