Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for lingvistika provides 5509 hits
21

Sistemas lingüísticos y perspectiva cognitiva

Eds. Navaro i Ferrando, I. Valencia 2009
22

Sistemas lingüísticos y perspectiva cognitiva

Eds. Navaro i Ferrando, I. Valencia 2009
23

Kognitivně-kulturní inspirace z Polska

Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 3, 1999, s. 214-224
24

Století české kvantitativní lingvistiky

Králík, Jan, in: Milénium vědy a filosofie : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 2002, s. 164-170
25

Pravdivost pravděpodobnosti z pohledu matematické lingvistiky

Králík, Jan, in: Úvahy o pravdivosti : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 2001, s. 172-177
26

Contributions to the Science of Text and Language. Word Length and Related Issues

Ed. Grzybek, Peter Dordrecht 2006
27

An ABC of theoretical and applied linguistics

Svoboda, Aleš; Hrehovčík, Teodor 2006
28

Několik postřehů z Izraele

Nekvapil, Jiří, in: Časopis pro moderní filologii, 74, č. 1, 1992, s. 56-57
29

Česká lingvistika - úskalí velké tradice. Školství: Ani minulému režimu se nepodařilo oddělit vědu od univerzit

Hajičová, Eva, in: Lidové noviny (Praha), 8, č. 231, 1995, s. 8, 3.10.1995
30

System and structure

Qian, Jun, in: Foreign Languages Research, č. 1, 1997, s. 1-5