Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for znak provides 162 hits
1

Signs in use. An introduction to semiotics

Johansen, Jørgen Dines; Larsen, Svend Erik Transl. Gorlée, Dinda L. London 2002
2

A Work as a "Thing"and as a Sign

Jankovič, Milan, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 297-311
3

Neverbální komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 78-79
4

Jazykový popis a péče o jazyk v dějinách filologického myšlení

Kraus, Jiří, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 139-148
5

Neviditelné znaky

Nebeský, Ladislav, in: Česká literatura, 46, č. 1, 1998, s. 65-72
6

Semiosis

Luelsdorff, Philip A., in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 38 s.
7

Le fonctionnement synallagmatique du signe lexical

Šabršula, Jan, in: Langue - Communauté - Signification : Actes du 25ème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Berlin, 2002, s. 245-248
8

Slovo a obraz

Hopfingerová, M., in: Tvořivé zrady : Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře, Praha, Národní filmový archiv ; 2005, s. 343-362
9

Sémiotika

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 40-43
10

Číst neviditelné

Nebeský, Ladislav, in: Česká literatura, 48, č. 1, 2000, s. 70-74