Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for znak provides 162 hits
11

Fakt, slovo, znak. Pět tezí ke vztahu sémiologie a historie

Beneš, Zdeněk, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 21-29.
12

Druhy ikonicity

Pier, John Zíbová, Darina, in: Česká literatura, 53, č. 6, 2005, s. 825-838
13

Čtení o psaní

Doubravová, Jarmila, in: Vesmír, 79, č. 4, 2000, s. 224-226
14

Místo a znak

Nebeský, Ladislav, in: Slovo a slovesnost, 54, č. 2, 1993, s. 89-95
15

Podstawowe założenia gramatyki parzystości konceptualnej (o gramatyce z pogranicza nauk)

Kudra, Andrzej, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 169-175
16

Mezinárodní lingvistické symposion [Erfurt 28. 9. - 2. 10. 1959]

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 21, 1960, s. 44-47
17

Mezinárodní lingvistické symposion "O znaku a systému v jazyce"v Erfurtu

Daneš, František; Havránek, Bohuslav; Horálek, Karel, in: Věstník ČSAV, 69, 1960, s. 156-158
18

Bedeutung, Sinn und Bezeichnung

Sgall, Petr, in: Studies on the syntax and semantics of Slavonic languages : Papers of honour of Andrzej Boguslawski, Oldenburg, BIS ; 2001, s. 357-367
19

Sobre los sistemas semióticos combinados y complejos

Černý, Jiří, in: Romanica Olomucensia, 12, 2003, s. 119-124
20

Znaky, symboly a mýty

Benoist, Luc Z franc. orig. přel. Hrbata, Zdeněk Praha 1995