Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for znak provides 162 hits
51

Comenius redivivus. Dílo J. A. Komenského z hlediska semiotiky

Pytlík, Radko Praha 1992
52

Znak a bytí. Úvahy nad Derridovou grammatologií

Ajvaz, Michal Praha 1994
53

De signis

Bacon, Roger Překlad, úvod. studie a pozn. Pokorný, Martin Praha 2010
54

De signis

Bacon, Roger Překlad, úvod. studie a pozn. Pokorný, Martin Praha 2010
55

Notace znakových jazyků

Okrouhlíková, Lenka Praha 2015
56

Symbol, písmo a řeč

Daneš, František, in: Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ČSAV ; 1992, s. 20-36
57

Text als Ornament. Zu Jan Kjærstads Roman Rand

Juříčková, Miluše, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 10, č. R 1, 1996, s. 85-95
58

Význam slova není ukryt ve slovníku

Stich, Alexandr, in: Lidové noviny (Praha), 1996, 29.3.1996
59

Étude du signifié: qu'en est-il du signe pour les Pragois

Šabršula, Jan, in: Cahiers de l'ILSL (Lausanne), 5, 1994, s. 157-170
60

Projekt česko-ruského strojového překladu

Hajič, Jan; Oliva, Karel, in: XIII SOFSEM '86 : Sborník referátů 2, Bratislava, Výskumný ústav sociálno-ekonom. informácií a automatizácie v riadení ; 1986, s. 202-205