Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ002896
Author(s)Kraus, Jiří
Title

Jazykový popis a péče o jazyk v dějinách filologického myšlení

PublishedJazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 139-148
Languagecze
Classification (CZ)Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Classification (EN)Philosophy of language. Logic and language
Language teaching, its theory, and methodology
Subjectsfilozofie jazyka; znak
Subjects (DE)Sprachphilosophie; Zeichen
NoteFilozofie jazyka u jednotlivých autorů (Quintilianus, G. W. Leibniz, J. Locke)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2896
PURLCitation link