Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for znak provides 162 hits
61

Několik poznámek ke koncepci znaku a textu z hlediska překladu a kódování

Gvoždiak, Vít, in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 3, 2009, s. 240-247
62

Rétorika obrazu

Barthes, Roland, in: Co je to fotografie, Praha, Herrmann ; 2004, neuv s.
63

". cz"aneb projevy a proměny češství v prostředí internetu

Šoltys, Otakar, in: Sborník Národního muzea v Praze, 55, č. 3-4, 2010, s. 43-64
64

Konstruování gramatik DNA a proteosyntézy ze sémantické báze

Faltýnek, Dan, in: Tygramatika : Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám, Praha, Dokořán ; 2013, s. 152-184.
65

Dialektika označujícího a označovaného v procesu komunikace a osvojování jazyka

Vasiljev, Ivo, in: Philologica, 72, 2013, s. 251-257
66

Integracionistická sémiologie a meze teorie znaku

Gvoždiak, Vít, in: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka 11.-12. 9. 2017 Bratislava, Bratislava, Univ. Komenského 2017, šr, s. 92-102
67

Kritika a pravda

Barthes, Roland Přel. Čermák, Josef Praha 1997
68

Slovník vizuální komunikace

Fassati, Tomáš Benešov 1997
69

Slovník vizuální komunikace

Fassati, Tomáš Benešov 1997
70

Mysl a smysl. Sémiotický pohled na svět

Eco, Umberto Z angl. a franc. přel. Fiala, Jiří Praha 2000