Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for němčina provides 4637 hits
1

Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol

Ammon, Ulrich; Bickel, Hans; Ebner, Jakob Berlin 2004
2

Pražská němčina 17. a 18. století. Příspěvek k dějinám spisovné němčiny

Povejšil, Jaromír Praha 1966
3

Tiuschiu Zunge, wie stet d'in. Ordenunge. Funktion und Bedeutung der Prager Kanzleisprache für die Ausbildung der neuhochdeutschen Sprache

Krywalski, Diether, in: Europäische Kulturzeitschrift Sudetenland, Böhmen, Mähren, Schlesien (München), 38, 1996, s. 329-343
4

Zur deutschen Kanzleisprache in Mähren

Muzikant, Mojmír, in: Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext, Wien, Edition Praesens ; 2001, s. 85-90
5

Němčina v olomoucké městské kanceláři v 15.-17. století

Spáčilová, Libuše, in: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, 9 (27/2000), 2001, s. 53-69
6

Das gesprochene Prager Deutsch in seiner letzten Phase

Bachmann, Armin R., in: Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften : Didaktik - Deutsch als Fremdsprache, Brno, Tribun ; 2013, s. 11-19
7

Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und Mittelmährens

Masařík, Zdeněk Brno 1966
8

Jak se mluví za českými "humny"aneb na bavorské straně Českého lesa se dokonce i leckterý Němec těžko domluví

Balcar, Bohuslav, in: Tlumočení - překlad, 22, č. 102, 2011, s. 8-9 [2929-2930]
9

Stvrzenky Jana Jiřího Daudlebského ze Sternecku

Kahuda, Tomáš, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 3, 1995, s. 182-185
10

Das Zertifikat DaF

Hřebíčková, Stanislava, in: Cizí jazyky, 37, č. 5-6, 1993-94, s. 228-230