Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for němčina provides 4637 hits
51

Fachsprachkurs "Deutsch in Europäischen Studien"

Antoňová, Christine, in: EU a její multilingvální dimenze [EU] : Sborník, Praha, VŠE ; 1998, s. 63-67.
52

Deutschunterricht an der Wirtschaftsuniversität Prag

Höppnerová, Věra, in: EU a její multilingvální dimenze [EU] : Sborník, Praha, VŠE ; 1998, s. 95-100.
53

Fremdsprachenkenntnisse - eines der wichtigen Kriterien für unseren NATO-Beitritt

Píštěková, Věra, in: EU a její multilingvální dimenze [EU] : Sborník, Praha, VŠE ; 1998, s. 156-160.
54

Das Fernstudiumprojekt Wirtschaftsdeutsch fit für Europa 2000

Zavrl, Irena, in: EU a její multilingvální dimenze [EU] : Sborník, Praha, VŠE ; 1998, s. 183-196.
55

Jak se řekne německy

Houska, Leoš, in: Cizí jazyky, 36, č. 5-6, 1992-93, s. 232
56

Německá dialektologie

Waclawičová, Martina, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 78-81
57

Nejoblíbenější jména v NSR v r. 1978

Knappová, Miloslava, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 22, č. 4-5, 1981, s. 607-608
58

Wirtschaftsdeutsch: die neue Lehrbücher für das Berufs- und Ausbildungsfeld "Wirtschaft"

Buhlmann, Rosemarie, in: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 2. díl [OStyl 2] : Mezinárodní konference 20.-22. září 2001, Plzeň, ZČU ; 2001, s. 228-243
59

Wirtschaft kommunikativ

Hrušková, Gabriela, in: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 2. díl [OStyl 2] : Mezinárodní konference 20.-22. září 2001, Plzeň, ZČU ; 2001, s. 286-287
60

einFach gut - Deutsch für Alltag und Beruf

Komárek, Friderike, in: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 2. díl [OStyl 2] : Mezinárodní konference 20.-22. září 2001, Plzeň, ZČU ; 2001, s. 291-293