Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ020344
Author(s)Hřebíčková, Stanislava
Title

Das Zertifikat DaF

PublishedCizí jazyky, 37, č. 5-6, 1993-94, s. 228-230
Languagecze
Classification (CZ)Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Classification (EN)Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Subjectsněmčina
Subjects (DE)Deutsch
NoteInformace o dvou příručkách ke složení mezinárodní zkoušky z němčiny (Bonn, Deutscher Volkshoschul-Verband, Goethe-Institut 1991. 352, 136 s.)
Mediumarticle
Holdings (in Germany)see in ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/20344
PURLCitation link

More like this:

Mündliche Kommunikation in DaF / Lejsková, Alena
Pronomen im DaF-Unterricht / Doleželová, Jana
Königgrätzer Blätter zu DaF
Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene / Hall, K.
Ausklammerung der Vergleiche mit als und wie im DaF-Unterricht / Daňová, Mária
Die phonetische Transkription im DaF-Unterricht / Panušová, Marta
Kreativität und ihre Anwendung im DaF-Phonetikunterricht / Pallová, Marta