Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for němčina provides 4637 hits
41

Berufsorientierter Deutschunterricht. Ein Arbeitsbereich des Goethe-Instituts Prag seit 1991

Veldenz-Dunne, Monika, in: Cizí jazyky, 42, č. 1-2, 1998-99, s. 25-26
42

Němčina v Lucembursku

Nový, Jiří, in: Cizí jazyky, 42, č. 7-8, 1998-99, s. 135-136
43

Zur Wiedergabe der konditionalen Relation in den frühneuhochdeutschen Dialekten Mährens

Masařík, Zdeněk, in: Bayerisch-österreichische Dialektforschung : Würzburger Arbeitstagung 1986, Würzburg, Königshausen & Neumann ; 1989, s. 187-193
44

Zur Etymologie von deutsch Graf

Vykypěl, Bohumil, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 253-259
45

Wie man auf dem Dorfe heisst. Sippen-, Spitz- und Zunamen auf der Zürcher Landschaft

bez autora, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 7.9.2001
46

Lesekurs für Historiker. Texte und Übungen für Fortgeschrittene in der Fremdsprache Deutsch

Hřebíčková, Stanislava, in: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung aus dem Konstanzer SLI (Konstanz), 31, 1997, s. 24-32
47

Překladatelské semináře v učitelském studiu němčiny

Káňa, Tomáš, in: Cizí jazyky, 45, č. 4, 2001-02, s. 135-136
48

Der narrative Text im Unterrichtsfach Deutsch als Fremdsprache

Zajícová, Pavla, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 1 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU 1995, s. 188-200.
49

Der Wille, in fremdem Namen zu Handeln - Vertikalität von Produktions- und Rezeptionsnormen der legistischen Vertextung am Beispiel des § 164 (2) DGB

Warnke, Ingo, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 2 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU ; 1996, s. 211-226.
50

Jazykové zkoušky z němčiny u českých zaměstnanců budějovické městské správy v roce 1940 a 1941

Nikrmajer, Leoš, in: Výběr (České Budějovice), 41, č. 1, 2004, s. 51-55