Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2001CZ058325
Author(s)Spáčilová, Libuše
Title

Němčina v olomoucké městské kanceláři v 15.-17. století

PublishedRočenka Státního okresního archivu v Olomouci, 9 (27/2000), 2001, s. 53-69
Languagecze
Classification (CZ)Popis a rozbor jazyka
Classification (EN)Description and analysis of language
Subjectsněmčina kancelářská; němčina stará
NotePodle BiblDČZ 2001, 3501
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/58325
PURLCitation link

More like this:

Pražská němčina 17. a 18. století. Příspěvek k dějinám spisovné němčiny / Povejšil, Jaromír
Výuka němčiny v českých zemích v 16. a 17. století. 1, 2 / Spáčilová, Libuše
Antroponyma v urbářích z 15.-17. století / Šimečková, Marta
Wechselseitige Einflüsse des tschechischen und des deutschen Wortschatzes in der Stadtkanzlei Olmütz im 15.-17. Jahrhundert / Spáčilová, Libuše
Německá novogotická polokurzíva (kanzlei) olomoucké městské kanceláře v 16.-19. století / Kaňák, Bohdan
15. olomoucké dny rusistů / Vysloužilová, Eva
Česká literatura od 70. let 15. století do 20. let 17. století / Kopecký, Milan