Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for němčina provides 4637 hits
31

Aktuální problémy germanistické lingvistiky: k tematice posledních zasedání Mannheimského ústavu německého jazyka (1995-1998)

Šimečková, Alena, in: Časopis pro moderní filologii, 80, č. 2, 1998, s. 118-122
32

Gramaticko-překladová a zprostředkující metoda ve výuce němčiny v českých zemích. Příspěvek k historii výuky cizích jazyků u nás do roku 1918 u příležitosti Roku jazyků

Spáčilová, Libuše, in: Cizí jazyky, 45, č. 3, 2001-02, s. 81-82
33

Nejoblíbenější rodná jména v NSR v letech 1978-1983

Knappová, Miloslava, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 26, č. 4-5, 1985, s. 543-544
34

V jakém státě žijeme?

Němečková, Eva, in: Tlumočení - překlad, 4, č. 15-16, 1993, s. 11 [161]
35

Jeweils

Thim-Mabrey, Christiane, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 11, č. R 2, 1997, s. 17-36
36

Jazyk Goethův dozná změn

Klekner, Radim, in: Lidové noviny (Praha), 1996, 4.7.1996
37

Helmut Glück: Kleines Glossar zum Thema Deutschland. Der Sprachdienst 35, 1991, č. 1, s. 6-14

Malenínská, Jitka, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 227-230
38

Reforma německého pravopisu se ocitla na lavici obžalovaných

Kaiser, Daniel, in: Lidové noviny (Praha), 1997, 25.10.1997
39

Österreichisches Deutsch

Stružinská, Jitka; Šilerová, Zdena, in: Cizí jazyky, 40, č. 3-4, 1996-97, s. 60-61
40

K použití výrazu Reklame kontra Werbung

Javorská, Monika, in: Cizí jazyky, 40, č. 7-8, 1996-97, s. 135