Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ027804
AutorNekvapil, Jiří
Titel

O vztahu malých a velkých slovanských jazyků

ErschienenLětopis, 50, č. 1, 2003, s. 113-127
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Sociolingvistika
Varia
Klassifikation (EN)Sociolinguistics
Varia
Schlagwörtermanagement jazykový; semikomunikace; sociolingvistika; identita jazyková; elity; lingvoekologie; situace jazyková; politika jazyková; metodologie
Schlagwörter (DE)Soziolinguistik; Sprachsituation; Sprachpolitik; Methodologie
AnmerkungVychází z analýzy dvojic spisovných slovan. jazyků: slovinštiny - srbocharvátštiny, běloruštiny - ruštiny, dolní lužické srbštiny - horní lužické srbštiny a češtiny - slovenštiny; příspěvek k ověření a rozvíjení teorie jazykového managementu; metodologické aspekty
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/27804
PURLCitation link