Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ075263
AutorLipowski, Jaroslav
Titel

Semikomunikace mezi uživateli západoslovanských jazyků

ErschienenDialog kultur 7 : Materiály mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 22.-23. ledna 2013, Hradec Králové, Garamon ; 2013, s. 11-19.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Czech in society and practice
Schlagwörterčeština; slovenština; interference; semikomunikace; bariéry komunikační; jazyky příbuzné; slova zrádná; teorie; bilingvismus
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Slowakisch; Interferenz; Zweisprachigkeit (Bilingualismus)
AnmerkungTeorie vícejazyčné komunikace; semikomunikace na příkladu češtiny a slovenštiny jako příbuzných jazyků; příklady komunikačních bariér.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/75263
PURLCitation link