Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ000937
AutorCink, Pavel
Titel

Jazykové vzdělávání na prahu devadesátých let

ErschienenCizí jazyky, 35, č. 1, 1991-92, s. 2-4
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Klassifikation (EN)Language teaching, its theory, and methodology
Schlagwörtervyučování; jazyky cizí
Schlagwörter (DE)Unterricht; Fremdsprachen
AnmerkungÚvaha
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/937
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Čeština devadesátých let dvacátého století / Uličný, Oldřich
Čeština let devadesátých - konstanty a proměnné / Kraus, Jiří
Feminismus devadesátých let českýma očima
Dokumenty evropské jazykové politiky / Cink, Pavel
Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti. Akční plán 2004-2006
Na prahu dějin české jazykové mysli aneb rozmluva s budoucností / Marvan, Jiří
Na prahu dějin české jazykové mysli aneb rozmluva s budoucností / Marvan, Jiří