Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000161
AutorNováková, Taida
Titel

Výučba cudzích jazykov na našich vysokých školách - radšej s prekladom?

ErschienenCizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 188-193
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Současný stav a organizace lingvistické práce v zahraničí
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Klassifikation (EN)The present organization of linguistics abroad
Language teaching, its theory, and methodology
Schlagwörterjazyky cizí; vyučování
Schlagwörter (DE)Fremdsprachen; Unterricht
AnmerkungPřehled o stavu na Slovensku
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/161
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Využitie cudzích jazykov na vysokých školách technických / Bučková, Milada
Vyučovanie cudzích jazykov v materských školách / Štefánik, Jozef
Místo slavistiky na vysokých školách / Damborský, Jiří
Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Výučba cudzích jazykov na lekárskych fakultách - bilancia a perspektívy
Vyučovanie cudzích jazykov na Slovensku / Vaneková, Gabriela
Odborný jazyk na vysokých školách 3. Sborník prací z mezinárodní konference
Odborný jazyk na vysokých školách 4. Sborník prací z mezinárodní konference