Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000159
AutorMothejzíková, Jarmila
Titel

Výuka cizím jazykům na sklonku tisíciletí (historie - současnost - perspektivy)

ErschienenCizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 170-183
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Klassifikation (EN)Language teaching, its theory, and methodology
Schlagwörterjazyky cizí; vyučování
Schlagwörter (DE)Fremdsprachen; Unterricht
AnmerkungZávěrečný referát na sympoziu 15. 11. 1994 v Praze
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/159
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Výuka cizím jazykům / Šimeček, Václav
Bohemistika na Humboldtově univerzitě. Historie, současnost a perspektivy / Adam, Hana
Krásná literatura a výuka cizím jazykům ve škole / Žák, Jaroslav
Albánština: současnost a perspektivy / Borshi, Orkida
Chyba a učení cizím jazykům / Korčáková, Jana
Běloruština - historie a perspektivy / Brandner, Aleš
Současnost a perspektivy olomoucké polonistiky / Dobrotová, Ivana