Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000160
Titel

Závěry sympozia "Výuka cizích jazyků na středních školách", konaného dne 15. listopadu 1994 v Praze

ErschienenCizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 183-188
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kongresy, konference apod. v ČR
Klassifikation (EN)Congresses, conferences, etc. in the Czech Republic
Schlagwörterjazyky cizí; vyučování
Schlagwörter (DE)Fremdsprachen; Unterricht
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/160
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Výuka cizích jazyků na VŠE v Praze / Höppnerová, Věra
Sympozium o výuce cizích jazyků na středních školách / Hendrich, Josef
Výuka cizích jazyků / Janíková, Věra
Moderní výuka cizích jazyků. Didaktika cizích jazyků jako vědní obor / Choděra, Radomír
Výuka cizích jazyků v učitelských a neučitelských oborech na vysokých školách v ČR a SR. Mezinárodní konference
Výuka cizích jazyků na univerzitě v Zaragoze / Krč, Eduard
Bilingvismus a předškolní výuka cizích jazyků / Hutarová, Veronika