Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000151
AutorZachová, Jana
Titel

K rukopisné tradici kroniky Františka Pražského

ErschienenČeský časopis historický, 93, č. 2, 1995, s. 278-282
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Klassifikation (EN)Varia
SchlagwörterPražský, František; rukopisy; kroniky
Schlagwörter (DE)Handschriften
AnmerkungTextové prameny této nepříliš významné kroniky (dvě zpracování). Popis obou textů a jejich porovnání
Mediumarticle
URLwww.digitalniknihovna.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/151
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K rukopisné tradici Rožmberské knihy / Fiedlerová, Naďa
Cyrilometodějský překlad apoštola a jeho další vývoj v slovanské rukopisné tradici / Pilát, Štefan
K verši Dalimilovy kroniky / Viktora, Viktor
Od známého k neznámému. K osmdesátinám Františka Daneše / Hoffmannová, Jana
Neúcta k jazykové tradici jiných / Spielmann, Petr
K jubileu Františka Daneše / Komárek, Miroslav
K osmdesátinám Františka Kopečného / Havlová, Eva