Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000192
AutorHavránek, Jan
Titel

Sociální struktura pražských Němců a Čechů, křesťanů a židů ve světle statistik z let 1890 - 1930

ErschienenČeský časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 470-480
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Schlagwörtermenšiny etnické; němčina pražská; bilingvismus; kontakty jazykové; čeština
Schlagwörter (DE)Zweisprachigkeit (Bilingualismus); Sprachkontakt; Tschechisch
AnmerkungObraz sociálního složení základních etnických skupin pražského obyvatelstva. Charakterizována sociální základna, z níž vyrostla pražská kultura německého jazyka. Situace v pražském školství, bilingválnost některých skupin
Mediumarticle
URLwww.hiu.cas.cz (homepage) Vol. 110, Iss. 1 (2012) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/192
PURLCitation link