Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach segmentace lieferte 94 Treffer
61

Morfologické značkování a lemmatizace v korpusech ČNK

Jelínek, Tomáš, in: Grammar & Corpora, Praha, Academia ; 2008, s. 169-179.
62

Textové dispozice pro členění na intonační fráze v češtině

Palková, Zdena, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 227-239.
63

Filologie versus lingvistika (nadvětné textové konstrukty)

Hřebíček, Luděk, in: Vesmír, 87, č. 7, 2008, s. 488
64

Koherence v uměleckém textu

Hoffmannová, Jana, in: Tekst i jego odmiany, Warszawa, Instytut Badań Literackich ; 1996, s. 63-69.
65

High naturalness in a syllable-based Chinese TTS system

Helbig, Jörg; Ding, Hongwei, in: Speech Processing [7] : 7th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 8th-10th September 1997. Abstracts, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 1997, s. 17-18
66

Abstraktní útvar v konkrétních textech a jeho smysl

Hřebíček, Luděk, in: Nový Orient, 61, č. 4, 2006, s. 38-40
67

Epei clauses in narrative discourse in Ancient Greek

Muchnová, Dagmar, in: Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics [EEuLang] : Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages: 28 September - 1 October 2008, Brno, Brno, MU ; 2009, s. 229-240.
68

Jazyk současné české politiky

Bartošek, Jaroslav Olomouc 1993
69

Lead jako prostředek persvaze

Nováková, Jaroslava, in: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích [MetPř] : Sborník textů z mezinárodní vědecké konference Ostrava 13.-15. 9. 2005, Ostrava, OU ; 2005, s. 145-149.
70

Interpunkcjy w Biblii królewej Zofii i Kodeksie Cardy. Porównanie polskich i czeskich średniowiecznych zasad interpunkcyjnych

Wajroch, Agnieszka, in: Bohemistyka, 9, č. 1, 2009, s. 31-50