Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach segmentace lieferte 94 Treffer
51

Menzerath-Altmann law in differently segmented texts

Benešová, Martina; Faltýnek, Dan; Zámečník, Lukáš Hadwiger, in: Recent Contributions to Quantitative Linguistics, Berlin, de Gruyter ; 2015, s. 27-40.
52

Der segmentierte Satz. Syntaktische und pragmatische Untersuchungen zum gesprochenen Französisch der Gegenwart

Honnigfort, Eva Münster 1993
53

Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce

Liška, Václav Praha 2008
54

Koartikulační vliv nazálních konsonantů na jejich segmentální okolí v češtině a v angličtině

Skarnitzl, Radek Praha 2008
55

Modelling prosody in TTS diphone synthesis in Czech

Palková, Zdena; Ptáček, Miroslav, in: Speech Processing : Selected Topics from the Czech-German Workshops, Frankfurt a. Main, Hector ; 1997, s. 59-77
56

Der Sprechtakt als eine rhytmische Einheit in der Diphonsynthese der tschechischen Sprache

Palková, Zdena; Ptáček, Miroslav, in: Speech Processing [4] : 4th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 5nd-7th September 1994. Abstracts, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 1994, 23 s.
57

Časoprostorové kvality mluveného projevu z hlediska centra a periferie

Balkó, Ilona, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 229-233
58

Analysis of glottal stop presence in large speech corpus and influence of its modeling on segmentation accuracy

Volín, Jan, in: Speech Processing [16] : 16th Czech-German Workshop, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 2006, s. 98-104
59

Podivné odstavce v Babičce

Janáčková, Jaroslava, in: Prameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 157-167.
60

Gliederungssignale in tschechischen umgangssprachlichen und literarischen Texten

Kosta, Peter, in: Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 40, č. 2, 1995, s. 181-201