Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach segmentace lieferte 94 Treffer
31

HMM-based phonetic segmentation in praat environment

Pollák, Petr; Volín, Jan; Skarnitzl, Radek, in: Proceedings of the XIIth International Conference Speech and Computer - SPECOM 2007, Moskva, MSLU ; 2007, s. 537-541
32

Textové jednotky v mluvených a psaných projevech téhož podavatele

Alexová, Jarmila, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 239-254
33

Influence of HMM's parameters on the accuracy of phone segmentation - evaluation baseline

Volín, Jan, in: Electronic Speech Signal Processing : Proceedings of the 16th Conference Joined with the 15th Czech-German Workshop "Speech Processing", Prague, September 26-28, 2005, Dresden, TUDPress ; 2005, s. 302-309
34

Si představ, by mě zajímalo, ti to ukážu : Jednoslabičné začátky syntaktických segmentů v mluvené češtině

Hoffmannová, Jana; Richterová, Olga, in: Časopis pro moderní filologii, 97, č. 1, 2015, s. 9-20
35

Segmentace uměleckého textu a jeho sémantické plány

Kulka, Jiří, in: O interpretácii umeleckého textu 12 : Zborník prác Ústavu jazykovej a literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, Nitra, Pedagogická fakulta ; 1989, s. 159-175.
36

Sequence segmentation by enumeration: an exploration

Eger, Steffen, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 100, 2013, s. 113-131
37

Czech time-domain TTS system with sample-by-sample harmonically pitch-normalized speech segment database

Tychtl, Zbyněk; Matouš, Karel; Mareš, V., in: Speech Processing [12] : 12th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, September 2nd-4th, 2002, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics 2002, s. 44-46
38

Odstavec v dětských textech

Hrdličková, Hana, in: Práce z dějin slavistiky 16 [Práce z dějin slavistiky... 16] : České a polské srovnávací studie, Praha, Karolinum ; 1993, s. 97-101
39

K problematike členenija naučnogo teksta (na materiale russkogo jazyka)

Flídrová, Helena, in: Olomoucko-Grackije slavističeskije čtenija : Sborník příspěvků z mezinárodní konference (15. 10. 2003), Olomouc, UP ; 2004, s. 31-37
40

Současný umělecký přednes z hlediska stylistického

Stich, Alexandr, in: Téma: Promluva : Třicet úvah dvaceti tří autorů, Praha, Akropolis ; 2006, s. 88-91