Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach segmentace lieferte 94 Treffer
41

Automatická fonetická segmentace řečového signálu na bázi HMM a její implementace v prostředí programu PRAAT

Pollák, Petr, in: Phonetica Pragensia, 11, 2008, s. 117-129
42

Application of the Menzerath-Altmann law to contemporary written Japanese in the short story style

Benešová, Martina; Birjukov, Denis, in: Recent Contributions to Quantitative Linguistics, Berlin, de Gruyter ; 2015, s. 13-25.
43

Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. 3. rozš. vyd

Liška, Václav Praha 2005
44

The estimation of mouth position from the speech signal

Matoušek, Jindřich, in: Speech Processing [7] : 7th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 8th-10th September 1997. Abstracts, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 1997, s. 48-49
45

Phonetic segmentation method for the continuous Czech speech recognition

Matoušek, Václav, in: Proceedings of the Conference EUROSPEECH'93, Berlin, 1993, Berlin, 1993, s. 713-717
46

Comparing some parameters of continuously accelerated natural speech signal

Dohalská, Marie; Hedánek, Jiří, in: Speech Processing : Selected Topics from the Czech-German Workshops, Frankfurt a. Main, Hector ; 1997, s. 13-22
47

Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu (na materiále textů výkladových)

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 55, č. 1, 1994, s. 1-17
48

Členění textu v neformální komunikaci mluvené a psané

Alexová, Jarmila, in: Komunikácia a text : Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15.-16. novembra 2001 v Prešove, Prešov, Náuka ; 2003, s. 191-199.
49

TrTok: a fast and trainable tokenizer for natural languages

Maršík, Jiří; Bojar, Ondřej, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 98, 2012, s. 75-85
50

Phone segmentation tool with integrated pronunciation lexicon and Czech phonetically labelled reference database

Volín, Jan, in: Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2008, Marrakech, Morocco, 26-31 May 2008, Paris, ELRA ; 2008, s. 1-5