Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach normy jazykové lieferte 300 Treffer
61

Linhvoekolohična systema orijentyriv ta koordynat jak pidvalyny preskryptyvnoji linhvistyky

Bondar, O. I., in: Ucrainica, 1, 2004, s. 26-30
62

Normy spisovné ruštiny, jejich vývoj

Vyčichlová, Ema, in: Dialog kultur 3 : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 26. 10. 2004, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2005, s. 55-58.
63

Český pravopis a "zlatá šedesátá"

Vuković, Petar, in: Přednášky a besedy ze 41. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 41], Brno, MU ; 2008, s. 212-223
64

Význam srovnávacího výzkumu příbuzných jazyků při zjišťování inovačních proměn dobové spisovné normy

Neščimenko, Galina P., in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 321-326.
65

Jazyk, společnost a spisovnost dnes

Svobodová, Jana, in: Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka [DSSNJaz] : Zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2010, s. 13-21.
66

Jazyková kultúra z perspektívy kultúrnych vied

Dolník, Juraj, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 789-793.
67

Spisovnost je kultivovanost je myšlení

Hausenblas, Ondřej, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 795-799.
68

K voprosu o dinamike sovremennoj literaturnoj normy (na materiale sopostavlenija russkogo i češskogo jazykov)

Neščimenko, Galina P., in: Literaturnyje jazyki v kontekste kul'tury slavjan, Moskva, Inst. slavjanovedenija RAN ; 2008, s. 239-285
69

Několik poznámek k jazykové normě ve španělštině

Čermák, Petr, in: Radost z jazyků [RJazFČ] : Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2014, s. 283-290
70

O ingerencji językoznawców w proces kodyfikacji języka czeskiego

Lipowski, Jaroslav, in: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2012 : Komunikacyjne aspekty badania języka, Zielona Góra, Uniw. Zielonogórski ; 2013, s. 79-85