Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach normy jazykové lieferte 300 Treffer
31

Pratiques langagières périphériques

Editor Woch, Agnieszka Łódż 2015
32

Opolská konference o normě a antinormě ve slovanských jazycích a mikrojazycích

Šimandl, Josef, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 4, 2011, s. 88-92
33

Normy a spisovnost

Nebeská, Iva, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 72-74.
34

Pojem mluvenost v připravených spisovných komunikátech

Bartošek, Jaroslav, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 93-97.
35

Noremnost vlastních jmen

Šrámek, Rudolf, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 157-159.
36

Preskripce - anebo "Nechte svůj jazyk na pokoji"?

Daneš, František, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 166-174
37

K referátu prof. Ch. Townsenda

Uličný, Oldřich, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 339-340
38

Jazyková norma a některé posuny v mluvnickém systému ruštiny

Brandner, Aleš, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 108-113
39

Jazykovaja norma i morfologičeskije varianty slova

Brandner, Aleš, in: Russkij jazyk, literatura i kul'tura na rubeže vekov. 2 čast' : Doklady češskoj delegacii na 9 kongresse MAPRJAL, Bratislava, Češskaja associacija rusistov ; 1999, s. 86-90
40

Lexicographie québécoise

Kadlec, Jaromír, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 31-39