Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach normy jazykové lieferte 300 Treffer
41

La unidad del idioma español

Veselá, Jana, in: Lingua viva, [2], č. 2, 2006, s. 46-52
42

Současný úzus slova potažmo

Machová, Svatava, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 165-171.
43

Angličtina - existuje vůbec nějaké norma?

Hartinger, Klement, in: Pohledy (Hradec Králové), 1, 1994, s. 70-74
44

Entwicklungen in der deutschen Gegenwartssprache und wie man im DaF-Unterricht damit umgeht

Stahl, Thomas, in: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce : Sborník příspěvků Brněnského sympozia germanistů a učitelů němčiny 2006, Brno, PF MU ; 2007, s. 1999-203.
45

Spisovná čeština v prostoru a čase

Svobodová, Jana, in: Philologica, 72, 2013, s. 259-266
46

Podstata, vznik a fungování normy (nejen) spisovného jazyka z pohledu vybraných teorií kvalitativní sociolingvistiky

Čermáková, Alena, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 2, 2012, s. 35-47
47

Překračování hranic obvyklosti

Eds. Novák, Radomil Ostrava 2010
48

Nowe tendencje normatywne w standardowyhc językach chorwackim i serbskim

Jaroszewicz, Henryk Opole 2004
49

"Jazyk" a "norma". Příspěvek k analýze vztahu dvou lingvistických pojmů

Januška, J. Praha 2009
50

Kodifikace - právo, nebo pravomoc?

Prošek, Martin; Smejkalová, Kamila, in: Naše řeč, 94, č. 5, 2011, s. 231-241