Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach normy jazykové lieferte 300 Treffer
101

Sprachnormen im Schulunterricht: Eine Untersuchung aus soziolinguistischer Perspektive

Dovalil, Vít, in: Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes [GrSPW] : Ihre Erforschung und Vermittlung, Wissner 2011, s. 65-88
102

Kodifikace - právo, nebo pravomoc?

Prošek, Martin; Smejkalová, Kamila, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 813-817
103

O sovětském jazykovědném dění v souvislosti s přestavbou

Zatovkaňuk, Mikuláš, in: Jazykovědné aktuality, 28, č. 3-4, 1991, s. 82-83
104

Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny

Šipková, Milena, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 226-234
105

Morfologické varianty ve vztahu k normě a kodifikaci

Smejkalová, Kamila, in: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století : Sborník abstratků z workshopu konaného ve dnech 29.-30. 11. 2016 v Praze, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2016, s. 64-65
106

Odchylné realizace intonace v ruském filmu Kislorod a několik úvah o jejich významu

Knapitsch, Maria-Stefanie, in: Novaja rusistika, 7, č. 2, 2014, s. 69-75
107

Language standardization in Africa

Eds. Cyffer, Norbert Hamburg 1991
108

Language standardization in Africa

Eds. Cyffer, Norbert Hamburg 1991
109

Nepravidelnosť vo vývine slovenskej deklinácie

Muziková, Katarína, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 2, 2010, s. 40-47
110

Dojde ke změně?

Petráček, Zbyněk, in: Lidové noviny (Praha), 24, 2011, 26.8.2011