Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sources for the study of the language development and their editions lieferte 481 Treffer
61

Kniha trhových smluv města Nového Strašecí z let 1610-1669

Černý, Jan, in: Rakovnický historický sborník, 4, 2003, s. 39-102
62

Čarodějnické procesy na černokosteleckém panství v letech 1655-1751 ve spisech hrdelního soudu města Kostelce na Černými lesy

Kašpar, Jan, in: Archivní prameny Kolínska 2004, Kolín, Stát. okres. archiv ; 2004, s. 37-118
63

Rožmberský dluhopis z roku 1457 pro Jana z Kozího

Kubíková, Anna, in: Jihočeský sborník historický, 62, 1993, s. 205-206
64

Josef Vašica a edice osmi kázání Ondřeje Františka de Waldta z roku 1940

Sládek, Miloš, in: Ondřej František Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba : Sympozium věnované osobě, dílu a době píseckého rodáka, dobršského faráře, kazatele a literáta, Dobrš, Římskokatolická farnost ; 2005, s. 75-79
65

Sprostná a upřímná zpráva na tyto čtyři otázky

Halama, Ota, in: Studia Comeniana et historica, 34, č. 71-72, 2004, s. 173-227
66

Středověké doudlebské fortifikace v zápisech z druhé poloviny 16. a počátku 17. století

Sterneck, Tomáš; Šimánek, Jan, in: Výběr (České Budějovice), 44, č. 4, 2007, s. 234-352
67

Stavy kontra Popel z Lobkovic - letní spor roku 1609

Čechura, Jaroslav; Černá, Alena M., in: Časopis Národního muzea - řada historická, 176, č. 3-4, 2007, s. 194-216
68

Obraz Anglie ve Veleslavínově Kalendáři historickém

Hejnová, Miroslava, in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 10, č. 2, 1994, s. 315-337
69

Službu svú vzkazujem, slovutné opatrnosti páni sousedé a přátelé naši milí. Registra odeslaných listů města Rakovníka z let 1534-1544 (1545)

Černý, Jan, in: Rakovnický historický sborník, 7, 2006, s. 163-228
70

Útrapy soběslavských při cestě na pražský jarmark roku 1465

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 30, č. 2, 1993, s. 103-105