Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sources for the study of the language development and their editions lieferte 481 Treffer
31

Zpěvohry na Květnou neděli Matyáše Devotyho

Pospíšilová, Věra, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 151-170
32

List Martina z Turnova Mistru Havlovi: o tíži jednoho lidského osudu

Spunar, Pavel, in: Historia docet : Sborník k poctě šedesátých narozenin prof. I. Hlaváčka, Praha, Historický ústav ; 1992, s. 457-462
33

Petr Chelčický a jeho dílo v české i zahraniční historiografii let 1978-1994

Boubín, Jaroslav, in: Husitský Tábor, 12, 1999, s. 49-54
34

Balbínova Historia dicta Pragensis aneb mráček na nebi věrného přátelství

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 14 (1997), 1999, s. 40-56
35

Vídeňský deník rytíře Dvoreckého z roku 1559

Vorel, Petr, in: Folia Historica Bohemica, 19, 1998, s. 7-36
36

Založení tkalcovského cechu v Benešově nad Černou Petrem z Rožmberka r. 1519

Pařez, Jan, in: Výběr (České Budějovice), 37, č. 4, 2000, s. 317-326
37

Náhrobníky kostela střížovského

Kahuda-Sterneck, Tomáš, in: Jihočeský sborník historický, č. 69-70, 2000-01, s. 145-174
38

Konflikt jindřichohradeckých měšťanů s Vilémem Slavatou v pamětech Jiříka ze Kře

Hrdlička, Josef, in: Jihočeský sborník historický, č. 69-70, 2000-01, s. 188-208
39

Poslední luterský farář v Holešově a jeho zápisky v rukopise XVII F 62

Svobodová, Milada, in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 78-88
40

Dva polozapomenuté listy k dějinám hradu Choustníku z roku 1465

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 29, č. 1, 1992, s. 25-27