Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sources for the study of the language development and their editions lieferte 481 Treffer
11

Po mojsku, po tvojsku, po svojsku a po jehotnosti

Karlíková, Barbora, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 88-93
12

Pernštejnská svatba v Prostějově roku 1550

Vorel, Petr, in: Časopis Matice moravské (Brno), 114, č. 1, 1995, s. 135-158
13

K listům na Husovu obranu

Kopičková, Božena; Vidmanová, Anežka, in: In memoriam Josefa Macka (1922-1991), Praha, Historický ústav AV ČR ; 1996, s. 103-109.
14

The Codex Vysehradensis (A.D. 1085): A Fascimile Edition

Fitch, Donald, in: Soundings: Collections of the University Library (University of California, Santa Barbara), 23, č. 29, 1992, s. 62-63
15

Závěť Smila ze Šternberka na Hoštejně jako pramen k poznání bojových družin na severní Moravě

Štěpán, Václav, in: Vlastivědný věstník moravský, 47, č. 2, 1995, s. 146-155
16

Předmluva k Čechořečnosti

Rosa, Václav Jan Koupil, Ondřej, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 101-161
17

K správě a naučení synu Jaroslavovi

Hasištejnský z Lobkovic, Jan Miller, Václav, in: Jazyk a literatura v historické perspektivě, Ústí n. Labem, PF UJEP ; 1998, s. 117-149
18

Neznámá česká listina Petra z Konipasu z roku 1397

Tecl, Rudolf, in: Jihočeský sborník historický, 66-67, 1997-98, s. 95-96
19

Drobné jihočeské "husitikum"patrně z konce roku 1428

Tecl, Rudolf, in: Jihočeský sborník historický, 66-67, 1997-98, s. 97-98
20

Dodatek k soběslavským kšaftům

Tecl, Rudolf, in: Jihočeský sborník historický, 66-67, 1997-98, s. 99-100