Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sources for the study of the language development and their editions lieferte 481 Treffer
51

List Machny z Ostrovce z druhé poloviny 15. století

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 40, č. 3, 2003, s. 289-290
52

České kramářské písně o napoleonských válkách

Fiala, Jiří, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 25-32.
53

Sedlčanský kancionál Ondřeje Kopidlanského jako dokument o hrůzách třicetileté války (edice vybraných textů a příspěvek k datování zpěvníku)

Šmíd, František; Náměstek, Vít; Šimandl, Josef, in: Sborník Katolické teologické fakulty (Praha), č. 6, 2004, s. 276-296
54

Roztrhaný šat sv. Bernarda

Vokoun, Antonín Jan; Valášek, Martin, in: Listy filologické, 126, č. 3-4, 2003, s. 254-284
55

Korespondence královského města Českých Budějovic s rožmberským úředníkem Petrem Doudlebským z Doudleb (+ 1550). 1. Dopisy z let 1532-1545

Sterneck, Tomáš, in: Výběr (České Budějovice), 41, č. 2, 2004, s. 120-156
56

Korespondence královského města Českých Budějovic s rožmberským úředníkem Petrem Doudlebským z Doudleb (+ 1550). 2. Dopisy z roku 1546

Sterneck, Tomáš, in: Výběr (České Budějovice), 41, č. 2, 2004, s. 240-271
57

Ke starozákonním textům první redakce staročeského biblického překladu

Pytlíková, Markéta; Kreisingerová, Hana, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 305-312.
58

Dodatky k rožmberskému listáři pro léta 1437-1472. Edice a diplomatickosprávní zhodnocení

Pešta, Jiří, in: Sborník archivních prací, 56, č. 2, 2006, s. 417-507
59

Ruční knížka

Motěšický, Kašpar Kosek, Pavel, in: Listy filologické, 126, č. 1-2, 2003, s. 67-79
60

Komunikace českých královských měst v době předbělohorské (úřední korespondence mezi Českým Brodem, Kolínem a Nymburkem)

Krumpholcová, Jana, in: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny, 4, č. 1, 2002, s. 20-35