Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polabština, kašubština, pomořština lieferte 66 Treffer
51

Výskyt a význam skupiny TarT v kašubském literárním jazyce

Knoll, Vladislav, in: Etnicita slovanského areálu [EtSlAr] : Historické proměny a současný stav, Červený Kostelec, Praha, Mervart, FF UK 2011, s. 37-48.
52

Powiązania paremiograficzne i paremiologiczne kaszubsko-czeskie

Pomierska, Justyna, in: Parémie národů slovanských 7 [Parémie 7], Ostrava, OU ; 2014, s. 289-296.
53

Zum dravänopolabischen Vaterunser

Suprun, A., in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 113-127
54

Něco o posledních Polabských Slovanech

Kopečný, František, in: Češtinář, 9, č. 3, 1998-99, s. 65-70
55

Zur sprachlich-kulturellen Identität der Kaschuben. Ist jeder Kaschube kaschubischsprachig?

Mierzwa, Philip D., in: Vícejazyčnost : Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Příspěvky z 10. mezinárodní studentské konference interFaces, Praha, FF UK 2016, s. 136-147
56

Zájem o kašubskou problematiku a její recepce v českém prostředí (od druhé poloviny 19. století do vypuknutí druhé světové války)

Lozoviuk, Petr, in: Slavia, 63, č. 1, 1994, s. 29-39
57

Západoslovanská rčení

Mrhačová, Eva Balowski, Mieczysław Ostrava 2016
58

Dobrovský a Drevansko

Hrabová, Libuše, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 321-324.
59

Czeskie kontakty Floriana Ceynowy

Řezník, M., in: Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881), Inst. Kaszubski : Gdańsk, 2012, s. 101-130
60

Fonetyczne areały słowiańszczyzny

Bednarczuk, Leszek, in: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej : Studia słowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej, Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2005, s. 13-32