Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polabština, kašubština, pomořština lieferte 66 Treffer
11

K zavedení kašubštiny do jazykové komunikace

Balowska, Grażyna, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 319-324.
12

Tendencje rozwojowe kaszubskiego wokalizmu

Sawicka, Irena, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 167-176.
13

Bilingwizna na kaszëbsczi jazëkowi obéńdze

Makurat, Hanna, in: Slavistika v moderním světě [Slav] : Konference mladých slavistů 3, říjen 2007, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 229-235.
14

Nejzápadnější Slované - Drevané

Víšek, Zdeněk, in: Česko-lužický věstník, 23, č. 11-12, 2013, s. 79-82
15

Mytologie v polabských místních jménech

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 12, 1971, s. 530-534
16

V kraji slovanských okrouhlíků

Vydra, František, in: Svobodné slovo - příl. Slovo na neděli (Praha), 1994, 27.8.1994
17

Przekłady tekstów biblijnych na kaszubski. Historia i współczesność

Sikora, Adam Ryszard, in: Slavia, 85, č. 3-4, 2016, s. 407-428
18

Kaszubszczyzna

Wejherowo 1994
19

Polabskij jazyk

Suprun, A. Je. Minsk 1987
20

Kaszubszczyzna

Red. Breza, Edward Opole 2001