Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polabština, kašubština, pomořština lieferte 66 Treffer
11

Kašubské písemnictví z pohledu dialektologie aneb zamyšlení nad literárními nářečími v kašubštině

Knoll, Vladislav, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty [SlDnes] : Konference mladých slavistů 2, říjen 2006, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 29-46.
12

Kašubský duál

Knoll, Vladislav, in: Slavia, 83, č. 3, 2014, s. 235-261
13

K zavedení kašubštiny do jazykové komunikace

Balowska, Grażyna, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 319-324.
14

Tendencje rozwojowe kaszubskiego wokalizmu

Sawicka, Irena, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 167-176.
15

Bilingwizna na kaszëbsczi jazëkowi obéńdze

Makurat, Hanna, in: Slavistika v moderním světě [Slav] : Konference mladých slavistů 3, říjen 2007, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 229-235.
16

Kašubština Stefana Fikuse v porovnání s luzińskými texty pruského období

Knoll, Vladislav, in: Slovanské jazyky a literatury: hledání identity [SlJaz], Mervart 2009, s. 131-138
17

Kashubian as language and dialect in view of early northern West Slavic isoglosses

Wiśniewski, Tomasz, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, SlU ; 2011, s. 28-39.
18

Nejzápadnější Slované - Drevané

Víšek, Zdeněk, in: Česko-lužický věstník, 23, č. 11-12, 2013, s. 79-82
19

The Kashubian language - a minority language spoken in borderlands as it was and as it is today

Zieniukowa, Jadwiga, in: Český lid, 102, č. 1, 2015, s. 43-54
20

Interferencje gwar kaszubskich w polszczyżnie odnotowane na płaszczyżnie fleksji imennej

Makurat, Hanna, in: Studia Slavica, 19, č. 1, 2015, s. 155-162