Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polabština, kašubština, pomořština lieferte 66 Treffer
21

Kaszubszczyzna

Red. Breza, Edward Opole 2001
22

Geschichte der kaschubischen Literatur. Versuch einer zusammenfassenden Darstellung. 2., verb. u. erw. Auflage

Neureiter, Ferdinand München 1993
23

Čtení o Polabských Slovanech

Kuba, Ludvík Ed. Kaleta, Petr Praha 2012
24

Knéga Zôczątków

Preł. Sikora, Adam Ryszard Gduńsk 2015
25

Kašubština Stefana Fikuse v porovnání s luzińskými texty pruského období

Knoll, Vladislav, in: Slovanské jazyky a literatury: hledání identity [SlJaz], Mervart 2009, s. 131-138
26

Specyfika kaszubskich innowacji leksykalnych w Słowniku polsko-kaszubskim Jana Trepczyka

Popowska-Taborska, Hanna, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 69-74
27

Zagadka staropołabskiej teonimii: czy rzeczywiście Czarnobóg Helmolda był prasłowiańskim szatanem?

Moszyński, Leszek, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 251-261.
28

The Kashubian language - a minority language spoken in borderlands as it was and as it is today

Zieniukowa, Jadwiga, in: Český lid, 102, č. 1, 2015, s. 43-54
29

Interferencje gwar kaszubskich w polszczyżnie odnotowane na płaszczyżnie fleksji imennej

Makurat, Hanna, in: Studia Slavica, 19, č. 1, 2015, s. 155-162
30

Česko-hornolužický, hornolužicko-český slovník. Základy gramatiky a konverzace

Vydra, František Chrastava 2005